Co przyniesie „SLIM VAT 3”? – czyli planowane zmiany w podatku VAT

By Jarosław Wróblewskiin
749

Rząd w 2022 roku zdążył wprowadzić już kilka niezwykle ważnych dla całego systemu podatkowego zmian. Na tym jednak nie poprzestaje. Ministerstwo Finansów w ostatnim kwartale tego roku planuje wprowadzić w życie SLIM VAT 3. Jest to trzecia już propozycja zmian w tym zakresie, która ma pomóc przedsiębiorcom w łatwiejszym, a przede wszystkim sprawniejszym rozliczaniu się. Na czym dokładnie mają polegać wprowadzane przepisy? Co zmieni się dla firm? O tym w poniższym artykule.

SLIM VAT 3 – co się zmienia?

Planowane zmiany w podatku VAT dotyczą przede wszystkim siedmiu głównych obszarów:

 1. Poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw
  Ministerstwo Finansów postanowiło w SLIM VAT 3 rozszerzyć katalog podatków oraz należności, które będą mogły być regulowane z rachunku VAT. Ma to związek z podatkami dotyczącymi m.in. wydobycia kopalin i odsetek za ewentualną zwłokę spłaty, wartości sprzedanej produkcji, sprzedaży detalicznej czy też opłaty zapisanej w art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) wraz z odsetkami za zwłokę od tej opłaty (tzw. podatku od małpek).
  Co więcej, zmiany wprowadzane przez Ministerstwo Finansów mają związek także z przekazywaniem pieniędzy pomiędzy członkami grupy VAT. Nowe regulacje pozwalają na przekazywanie środków z jednego rachunku członka na rachunek przedstawiciela.
 2. VAT-u w obrocie międzynarodowym
  Proponowane zmiany dotyczą również sytuacji, w której podatnik po otrzymaniu odpowiednich dokumentów mógł wykazać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w rozliczeniu za czas, kiedy powstał obowiązek podatkowy. Obecnie chodzi o okres, w którym dostawa została zrealizowana.
  Co więcej, w nowych przepisach znalazło się także miejsce dla WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). Zmianą ma być rezygnacja z dotychczasowego wymogu związanego z posiadaniem faktury dla odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu. Oznacza to, że od momentu wejścia w życie tych norm prawnych podatek naliczony i należny będzie można rozliczyć w tym samym okresie. Dzięki temu nie trzeba będzie monitorować obecnego 3-miesięcznego terminu na otrzymanie faktury. Ma to związek z ujednoliceniem przepisów krajowych z prawem unijnym. Podstawą do zmian jest wyrok TSUE w sprawie C-895/19.
 3. Większego zakresu zwolnień
  W SLIM VAT 3 uwzględnione zostały także przepisy związane z rozszerzeniem zakresu zwolnień dotyczącego kierowaniem funduszami inwestycyjnymi. W tym przypadku chodzi także o fundusze inwestycyjne określone przez inne państwa Unii Europejskiej. W chwili obecnej zwolnieniom podlegają tylko usługi zarządzania, które posiadają siedzibę w Polsce.
 4. Przyjaznego rozliczania i mniejszej liczby korekt
  U tych przedsiębiorców, u których występuje sprzedaż mieszana ma zostać podniesiona kwota pozwalająca na całościowe prawo odliczenia VAT, o ile proporcja jest większa niż 98%. Obowiązujący obecnie próg 500 złotych ma zostać podniesiony aż do 10 000 zł, a to rozwiązanie ma mieć związek już z proporcją przyjętą za bieżący rok (2022).
  Warto również wspomnieć o tym, że możliwa będzie rezygnacja z korekty rocznej. Może mieć to miejsce w sytuacji, kiedy różnica między proporcją wstępną a tą ostateczną nie przewyższy 2%. Jednak trzeba pamiętać o tym, że w przypadku, kiedy nowa proporcja okaże się mniejsza niż ta zakładana, to kwota VAT niepodlegająca odliczeniu nie może być wyższa niż 10 000 zł.
 5. Uproszczenia przepisów związanych z wystawianiem faktur
  To, co ucieszy przedsiębiorców, to fakt, że będzie możliwość rezygnacji z wystawiania faktur zaliczkowych w przypadku, kiedy zaliczka byłaby w tym samym okresie rozliczeniowym co sprzedaż. W takim przypadku na fakturze dokumentującej całą transakcję musi zostać wskazana data uiszczenia zaliczki (o ile będzie inna od końcowego dokumentu).
 6. Obniżeniem sankcji w VAT
  Przepisy przewidują obniżenie sankcji VAT w momencie, kiedy podatnik dostarczył korektę po zakończeniu kontroli (z 20% na 10%), a także przed kontrolą celno-skarbową (z 15% na 5%). Oprócz tego należy pamiętać, że wspomniane sankcje nie będą miały mocy, jeśli podatnik dochował należytej staranności oraz ewentualna nieprawidłowość nie będzie skutkowała zmniejszeniem należności z podatku.
 7. Bardziej przejrzystego i prostszego dostępu do wiedzy związanej z podatkami
  W związku z planowanym wprowadzeniem SLIM VAT 3 ma zostać wyznaczony odpowiedni organ, którego zadaniem będzie wydawanie wszystkich dokumentów i norm. Mowa o Dyrektorze Krajowej Informacji Skarbowej. Będzie on rozpatrywał wnioski w I i II instancji.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)