Faktury tylko do paragonu z numerem NIP!

By Jarosław Wróblewskiin
1604

Już 1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie ważny przepis, dotyczący obowiązku umieszczania numeru NIP na paragonie w momencie ewidencjonowania sprzedaży. Jaki będzie tego skutek? Obecnie przedsiębiorca ma prawo poprosić o wystawienie faktury do zakupionych przez siebie towarów lub usług w ciągu 3 miesięcy od ich nabycia. Po Nowym Roku, jeśli przedsiębiorca nie będzie posiadał paragonu z wymaganym numerem, straci on prawo do ujęcia danego zakupu w firmowych kosztach.

Obowiązkowe wymiany kas fiskalnych?

W związku z tym, już w momencie kupowania danych dóbr przedsiębiorca musi podjąć decyzję, czy występuje w roli osoby prywatnej, czy też prowadzącej działalność gospodarczą. Niestety, większość kas fiskalnych na rynku nie jest przystosowana do dodawania numeru NIP podczas ewidencjonowania sprzedaży. Nie oznacza to oczywiście obowiązku ich natychmiastowej wymiany. Jeśli sprzedający nie jest w stanie wystawić paragonu zgodnego z obowiązującym prawem – może od razu wystawić fakturę.

Wysokie kary wobec sprzedawców i przedsiębiorców

W przypadku niezastosowania się do nowych przepisów nałożone zostaną bardzo wysokie kary finansowe w wysokości 100% podatku VAT wykazanego na danej fakturze. Dotyczy to zarówno sprzedawców, którzy wystawili paragon bez wymaganego numeru NIP, jak również przedsiębiorców, wykazujących w ewidencji VAT fakturę bez właściwego rachunku. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie różnego typu nadużyć – wystawiania faktur do zakupów konsumenckich czy pozyskiwania faktur przez osoby nieuprawnione.

Faktury uproszczone pozostają bez zmian!

Warto jednak podkreślić, że nowa ustawa nie będzie obowiązywała w przypadku sprzedaży dóbr i usług, które miały miejsce przed 1 stycznia 2020 roku. Bez zmian pozostanie także przepis, według którego paragony o wysokości do 450 złotych brutto uznawane są za tzw. faktury uproszczone. Nie ulega jednak wątpliwości, że, po 1 stycznia przyszłego roku, podczas dokonywania zakupów na firmę trzeba będzie natychmiast poinformować o tym sprzedawcę, jeszcze przed wystawieniem paragonu.

Masz pytania lub wątpliwości w zakresie nowych przepisów? Zgłoś się do naszego biura rachunkowego Gdańsku. Kancelaria Podatkowo-Prawna Jarosław Wróblewski zaprasza!

54321
(0 votes. Average 0 of 5)