Kadry i płace – co się zmieniło w przepisach dotyczących szkoleń BHP?

By Jarosław Wróblewskiin
1540

Do końca 2018 roku każdy pracodawca miał ustawowy obowiązek zapewniania pracownikom okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – bez żadnych wyjątków. Obowiązek ten obejmował wszystkie branże, jak również kategorie ryzyka zawodowego. Tak samo często szkolenia BHP musieli przechodzić zarówno pracownicy magazynów, jak i urzędnicy. Z początkiem 2019 roku jednak w życie weszły nowe zasady wynikające z nowelizacji przepisów Kodeksu pracy.

Okresowe szkolenia BHP nie dla wszystkich

Od 1 stycznia 2019 roku z obowiązku zapewniania okresowych szkoleń z zakresu BHP zwolnieni są niektórzy pracodawcy. Grupy zawodowe, dla których określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka nie będą musiały co kilka miesięcy powtarzać szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki nowym przepisom ze szkoleń zwolnieni są pracownicy administracyjno-biurowi, czyli na przykład programiści czy osoby zatrudnione w agencjach reklamowych. Warto zaznaczyć, że te grupy działalności charakteryzują się najniższymi wskaźnikami wypadkowości wynikającymi z warunków środowiska pracy, w których pojawia się najmniej czynników potencjalnie szkodliwych dla zdrowia.

Szkolenia BHP przeprowadzane przez pracodawcę?

Do przeprowadzania okresowych oraz wstępnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do tej pory uprawnienia mieli nie tylko przedstawiciele służb BHP, ale także sami pracodawcy – z pewnymi ograniczeniami, które uległy nowelizacji. Pracodawca zatrudniający nie więcej niż 10 osób, aby móc szkolić podwładnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy musi mieć ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP. Pracodawca posiadający wspomniane uprawnienia może sam wykonywać zadania służby, jeżeli zatrudnia do 50 pracowników – pod warunkiem, że został zakwalifikowany do grupy działalności o ustalonej nie wyższej niż trzeciej kategorii ryzyka.

Obsługa kadrowa w Gdańsku

Jako pracodawca musisz na bieżąco śledzić zmiany w polskim prawie, aby uniknąć potencjalnych naruszeń przepisów oraz konsekwencji z tego wynikających. Jeżeli nie nadążasz za prawnymi zawiłościami – masz jakiekolwiek wątpliwości czy pytanie związane z kadrami i płacami, skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym w Gdańsku. Oprócz obsługi kadrowej oferujemy również doradztwo podatkowe, a także prowadzenie księgowości. Zapraszamy!

54321
(0 votes. Average 0 of 5)