Kadry i płace: wymiar urlopu a opieka nad dzieckiem

By Jarosław Wróblewskiin
1485

Obowiązkowe szczepienie, epidemia w przedszkolu, nieplanowany wyjazd niani, a nawet zwykłe przeziębienie to tylko niektóre z sytuacji, które skłaniają pracujących rodziców do pozostania z dzieckiem w domu. Chcąc ułatwić im przebrnięcie przez trudy rodzicielstwa, polskie prawo daje im możliwość zwolnienia od pracy. W jakim wymiarze? Kto może się o nie ubiegać? Co należy zrobić, aby je uzyskać? Jako specjaliści w zakresie kadr i płacbiura rachunkowego Wektor w Gdańsku wyjaśniamy poniżej wszystkie wątpliwości związane z opieką nad najmłodszym członkiem rodziny.

Wymiar urlopu niezależny od wielkości rodziny

Kwestie zwolnienia z pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem reguluje kodeks pracy, konkretniej art. 188. Czytamy w nim, że rodzicowi lub opiekunowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat przysługują w trakcie całego roku kalendarzowego 2 dni dodatkowego urlopu. Co warte podkreślenia, ich ilość nie rośnie wprost proporcjonalnie do liczby posiadanych dzieci – niezależnie od wielkości rodziny, rodzicowi bądź opiekunowi należą się tylko wspomniane wcześniej 2 dni. W kwestii naliczania wynagrodzenia są one traktowane jak urlop wypoczynkowy.

Zwolnienie od pracy tylko dla jednego z rodziców lub opiekunów

To, o czym również należy pamiętać w kwestii zwolnienia od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, to fakt, iż 2 dni urlopu z niego wynikające, przysługują wyłącznie jednemu z rodziców bądź opiekunów. Pracownik może je wykorzystać łącznie, oddzielnie lub w postaci 16h (wybierane godzinowo). Warto mieć także na uwadze, że w przypadku niewykorzystania wyżej wspomnianego zwolnienia, nie przechodzi ono na kolejny rok kalendarzowy – po prostu przepada. Co ciekawe, istnieje również możliwość podzielenia dni urlopowych – po jednym dla każdego z rodziców bądź opiekunów.

2 dni lub 16 godzin – decyzja zależna od woli wnioskodawcy

Chcąc ubiegać się o zwolnienie z pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, należy złożyć stosowny wniosek u pracodawcy (np. w księgowości czy dziale kadr i płac). Pracownik zaznacza w nim nie tylko termin, w którym chce z niego skorzystać, ale również sposób wykorzystania – dzienny lub godzinowy. Warto pamiętać o tym, że obowiązuje on do końca roku kalendarzowego – urlopu wybranego najpierw w formie 1 dnia, nie można później odebrać w postaci godzinowej. Jest to o tyle istotne, iż decyzja ta jest niezmienna przez 365 dni – także w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia (informacje związane ze zwolnieniem z pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem widnieją w świadectwie pracy).

Zwolnienie od pracy w niepełnym wymiarze

Z wyżej wspomnianego zwolnienia skorzystać mogą również osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy. W ich przypadku przysługujące na opiekę nad dzieckiem godziny nalicza się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. W razie problemów związanych z ich wyliczeniem serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym Wektor w Gdańsku. Nasi księgowi chętnie pomogą, doradzą oraz rozwieją wszelkie wątpliwości – nie tylko w zakresie zwolnienia z pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, ale także w wielu innych tematach związanych z kadrami i płacami.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)