Mechanizm podzielonej płatności (split payment) – zmiany od 2021 roku

By Jarosław Wróblewskiin
2914

Nowy rok 2021, podobnie jak mijający 2020, przyniesie kilka ważnych zmian podatkowych. Zgodnie z ustawą przyjętą w dniu 27 listopada 2020 roku zmianie ulegnie m.in. mechanizm podzielonej płatności. Na co muszą przygotować się przedsiębiorcy po Nowym Roku? Co to jest split payment i czy jest obowiązkowy dla wszystkich podatników VAT? Sprawdziliśmy!

Co to jest split payment i od kiedy obowiązuje?

Mechanizm podzielonej płatności podatnicy VAT zdążyli już dość dobrze poznać, ponieważ wielu z nich zaczęło z niego korzystać już w 2018 roku, gdy wszedł w formie dobrowolnej, a pozostali, zobligowani przez ustawodawcę, 1 listopada 2019 roku po nowelizacji ustawy o VAT. Nadchodzący rok przyniesie kolejne zmiany. Zanim je pokrótce omówimy, przypomnijmy, co to jest split payment. Płatność za towar lub usługę jest rozdzielana na kwotę netto oraz podatek VAT. Co to oznacza w praktyce? Kwota netto ze specjalnie oznaczonej faktury trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT na specjalny rachunek VAT, który służy do rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Dla kogo split payment jest obowiązkowy?

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT dotyczy wyłącznie transakcji typu B2B (business to business, czyli dwóch podmiotów prowadzących działalność gospodarczą). Split payment nie dotyczy jednak wszystkich przedsiębiorców, lecz wyłącznie podmiotów sprzedających tzw. towary i usługi wrażliwe w takich branżach jak węglowa, paliwowa, budowlana, stalowa czy elektroniczna. Ich pełny wykaz można znaleźć w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. Są to m.in. oleje i tłuszcze zwierzęce, węgiel brunatny, kamienny, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, akumulatory elektryczne, biżuteria, wyroby jubilerskie, surowce wtórne z tworzyw sztucznych czy sprzedaż hurtowa lub detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych. Mechanizm podzielonej płatności VAT (split payment) jest obowiązkowy, gdy wartość brutto całej faktury jest wyższa niż 15 tysięcy złotych. Transakcje opiewające na mniejsze kwoty mogą (ale nie muszą) być opłacane w tradycyjny sposób.

Mechanizm podzielonej płatności VAT w praktyce

Przedsiębiorca, który otrzymał fakturę VAT oznaczoną MPP (mechanizm podzielonej płatności) musi opłacić ją we wskazany sposób, przelewając kwotę netto na rachunek sprzedającego, a kwotę podatku na jego rachunek VAT. Jeśli przedsiębiorca, który zakupił towar lub usługę z odpowiednią adnotacją na fakturze, nie zastosuje się do mechanizmu split payment może zostać ukarany grzywną, a nawet pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej.

Mechanizm podzielonej płatności – zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Nowelizacja ustawy o podatku VAT przewiduje wprowadzenie kolejnych zmian w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Bardzo ważną informacją dla przedsiębiorców jest to, że po Nowym Roku środki zgromadzone na rachunku VAT na wniosek podatnika mogą zostać przelane na konto bankowe, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. Nowelizacja przewiduje także rozszerzenie możliwości płatności z rachunku VAT m.in. o agencje celne.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)