Nieprawidłowości w PIT. Co za to grozi?

By Jarosław Wróblewskiin
1357

Co roku w pierwszych miesiącach każda osoba wykazująca przychody za wykonywaną pracę czy też z tytułu prowadzonej działalności musi przedłożyć urzędowi skarbowemu deklarację podatku bezpośredniego, jakim jest PIT. Personal Income Tax to dla wielu prawdziwe wyzwanie ze względu na konieczność prawidłowego wypełniania rubryk związanych z odprowadzanymi podatkami. Za wprowadzenie niepoprawnych danych przewidziane są kary. Co za to grozi? Jak się przed tym uchronić? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Każdy ma prawo do błędu

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że nie za wszystkie błędy trzeba będzie ponosić odpowiedzialność. W przypadku, kiedy chodzi o nieprawidłowości w PIT związane z błędnym numerem PESEL, niepoprawnymi danymi adresowymi czy źle zaokrąglonymi liczbami są one zazwyczaj traktowane pobłażliwie. Najczęściej jedyną groźbą w tego typu sytuacjach jest pouczenie oraz nakaz sprawnego naniesienia poprawek.

Nieprawidłowości w PIT – co za to grozi?

Odmienna sytuacja jest w momencie, kiedy to celowo w sposób nieprawidłowy został wypełniony PIT. W tego typu sytuacjach istnieje możliwość otrzymania mandatu karnego. Jego wysokość obliczana jest na podstawie najniższego wynagrodzenia krajowego za dany rok.

W przypadku, kiedy to doszłoby do uchybienia przekraczającego 5-krotną wysokość minimalnego wynagrodzenia, wtedy jest to przestępstwo skarbowe, którym zajmie się sąd. Może on wyznaczyć karę grzywny. Warto pamiętać, że groźba poważnej kary ma przeważnie związek tylko w przypadku celowych zabiegów podatnika.

Jeśli jednak obawiasz się o to, czy dobrze wypełniłeś PIT, warto zgłosić się do profesjonalnego biura rachunkowego, które zajmie się rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Co istotne, w przypadku korzystania z pomocy, ewentualna odpowiedzialność skarbowa nie musi całkowicie spadać na samego podatnika. Jest to jednak uzależnione od indywidualnej sytuacji. Na osobę rozliczającą się przypada za to odpowiedzialność podatkowa z racji tego, że to on ma wypełnić świadczenia.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)