Praca w upale a obowiązki pracodawcy – księgowi z Gdańska wyjaśniają

By Jarosław Wróblewskiin
1420

Lato w Polsce bywa kapryśne. Sięgając pamięcią wstecz, bez problemu można przywołać letnie miesiące, w których dominowały gwałtowne burze, pochmurne dni czy niezwykle mgliste poranki. Niezależnie jednak od tego, jaka aura przeważa w czerwcu, lipcu oraz sierpniu, to niemal pewne jest, że przynajmniej na kilka dni zawitają do naszego kraju tropikalne upały. Szczęśliwi wówczas ci, którzy zaplanowali w tym terminie urlopy i mogą cieszyć się wysoką temperaturą, wylegując się na leżaku w ogródku lub odpoczywając na nadbałtyckiej plaży. Zdecydowanie gorzej mają natomiast osoby pozostające w pracy. Co z nimi? Jakie mają prawa? A jakie obowiązki ma wobec nich pracodawca? Na wszystkie te pytania odpowiadają poniżej księgowibiura rachunkowego Wektor z Gdańska.

KsięgowiGdańska radzą: zadbaj o dostęp do wody!

W polskim prawie brak zapisu regulującego maksymalną wartość temperatury, w której można wykonywać pracownicze obowiązki. W art. 232 Kodeksu pracy pojawia się wyłącznie wzmianka o warunkach szczególnie uciążliwych. Jak informuje późniejsze rozporządzenie, mówimy o nich w przypadku pracy na otwartej przestrzeni w temperaturze powyżej 25°C. Dla osób pracujących w pomieszczeniach jest to wartość o 3°C wyższa – 28°C. Jeśli we wspomnianych wcześniej przypadkach temperatura ta zostanie przekroczona, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia napojów w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników. Dotyczy to wszystkich osób pracujących – nie tylko tych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Szczególne warunki pracy dla młodocianych i ciężarnych

Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku pracowników młodocianych i kobiet ciężarnych. Ci pierwsi nie mogą wykonywać swoich obowiązków w pomieszczeniach, gdzie temperatura jest wyższa niż 30°C, a wilgotność powietrza przekracza 65%. Ciężarne natomiast nie powinny pracować w mikroklimacie gorącym, zimnym oraz takim, gdzie wahania temperatury są wyższe niż 15°C. Wówczas powinny one (jak i pracownicy młodociani we wspomnianym wyżej przypadku) być zwolnione z obowiązku pracy bądź zostać przeniesione na inne stanowisko – takie, gdzie zapewnione są odpowiednie warunki.

Dodatkowe udogodnienia dobrą wolą pracodawcy

Pracodawca nie musi ograniczać swoich działań wyłącznie do tych nakazywanych przez prawo. W Kodeksie pracy istnieje bowiem zapis o obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków do wykonywania obowiązków. Mogą do nich zaliczać się więc inne inicjatywy, które zdecydowanie poprawią komfort pracy. Wspomnieć warto m.in. o montażu klimatyzacji, rolet czy zasłon. W przypadku braku takiej możliwości dobrym rozwiązaniem będzie też zakup wentylatorów. Ponadto, pracodawca może zdecydować się na skrócenie godzin pracy. Należy jednak pamiętać, że jest to jego dobrowolna decyzja i nie wiąże się ona z proporcjonalnie mniejszą wypłatą wynagrodzenia. W przypadku problemów z jego naliczeniem bądź innych niejednoznacznych kwestii związanych z kadrami i płacami – zapraszamy do kontaktu. Pracownicy naszego biura księgowegoGdańska chętnie pomogą w każdej skomplikowanej sytuacji!

54321
(0 votes. Average 0 of 5)