Prawne aspekty umowy o dzieło – Biuro księgowe Wektor w Gdańsku

By Jarosław Wróblewskiin
1561

W ostatnim czasie na rynku pracy można zauważyć rosnącą popularność zawierania umów o dzieło, a co za tym idzie zwiększoną ilość ich kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dlaczego pracodawcy nadal chętnie korzystają z tej formy zatrudnienia? Umowa o dzieło to najtańsza i najmniej kłopotliwa opcja dla zamawiającego – nie wymaga opłacania składek społecznych oraz nie podlega aktualnej stawce godzinowej.

ZUS podważa umowy o dzieło

Umowa o dzieło należy do jednej z najatrakcyjniejszych form zatrudnienia. Czy wzmożone kontrole oraz rządowy plan uszczelniania systemu ubezpieczeń społecznych to zmieni i sprawi, że pracodawcy zaczną szukać alternatywnych rozwiązań czy pomocy w profesjonalnych biurach rachunkowych, czy księgowych? Głównym problem są niejasności wynikające z przepisów regulujących prawne aspekty dotyczące zawierania umów o dzieło, a także ich interpretacja przez strony sporu. W przepisach prawa cywilnego brak jest konkretnego określenia wymagań, co do tego, by zlecane dzieło było chronionym prawem autorskim, oryginalnym tworem, do którego wykonania potrzebne są pewne umiejętności osoby przyjmującej zamówienie.

Wzmożone kontrole umów o dzieło

Możemy spotkać się z wieloma przypadkami nieprawidłowego stosowania umów o dzieło – zatrudnianie osób przy ochronie mienia na podstawie tej formy, jest nadużyciem, które zdarza się zbyt często – wpływa to negatywnie na wizerunek wszystkich firm, które korzystają z usług zleceniobiorców. Kontrolerzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej ujawniają błędy popełniane przy zawieraniu umów o dzieło – mimo tego, wielu pracodawców nie zamierza z nich zrezygnować.

Zaufaj specjalistom z biura księgowego Wektor w Gdańsku

Pracodawcy powinni zadbać o dokładne opisanie kontraktu – na czym ma polegać praca w ramach umowy o dzieło, co będzie jej końcowym efektem, a także kto będzie ją wykonywał. To tylko jedne z podstawowych elementów, na które trzeba zwrócić uwagę, zawierając wskazaną umowę cywilnoprawną. Prawidłowo prowadzona dokumentacja, to klucz do sukcesu każdego przedsiębiorstwa – warto zwrócić się o pomoc specjalistów. Przykładem firmy świadczącej kompleksowe usługi księgowe dla firm, jest biuro rachunkowe Wektor w Gdańsku.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)