Urlop bezpłatny – obsługa kadrowa firm w Gdańsku

By Jarosław Wróblewskiin
1437

Każdy z pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dysponuje określoną pulą dni urlopowych do wykorzystania w trakcie roku. Jednak często zdarzają się niespodziewane sytuacje, kiedy potrzebna jest ich dodatkowa ilość. Gdy cały płatny urlop został wykorzystany, można skorzystać z urlopu bezpłatnego. Niewiele osób jednak tej opcji używa – być może wynika to z braku wiedzy na ten temat. W takiej sytuacji warto zwrócić się o pomoc do specjalistów, takich jak Biuro Rachunkowe Wektor z Gdańska, którzy udzielą profesjonalnej pomocy z zakresu obsługi kadrowo-płacowej.

Urlop bezpłatny – komu i kiedy się należy?

Czym tak naprawdę jest urlop bezpłatny? Jest to forma przerwy w pracy, o którą można ubiegać się u pracodawcy, będąc zatrudnionym na umowę o pracę. Pracownik może wystosować wniosek o urlop bezpłatny w każdej chwili, niezależnie od stażu pracy. Za czas urlopu bezpłatnego nie przysługuje jednak wynagrodzenie. Ponadto podczas jego trwania pracodawca nie odprowadza składek ZUS – dlatego w przypadku choroby w jego trakcie pracownikowi nie przysługuje zasiłek chorobowy.

Zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu bezpłatnego

Urlop bezpłatny jest przerwą w świadczeniu pracy, podczas której nie są opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jakie mogą być konsekwencje takiego stanu rzeczy? Zdarza się, że podczas trwania urlopu bezpłatnego pracownik zachoruje – w związku z brakiem opłacania składek w tym okresie nie przysługuje mu zasiłek chorobowy, jak również wynagrodzenie chorobowe. Ponadto – co warto zaznaczyć – zwolnienie lekarskie nie przerywa urlopu bezpłatnego. W tym czasie pracownikowi nie przysługują żadne uprawnienia socjalne czy pracownicze.

Masz pytania? Biuro rachunkowe Wektor w Gdańsku czeka na Ciebie!

Urlop bezpłatny udzielany jest na wniosek pracownika, a pracodawca nie może wysłać go na niego przymusowo – bez zgody swojego podwładnego. Ponadto nie ma prawa też pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym zwolnić. Tę przerwę w pracy, podczas której nie jest wypłacane wynagrodzenie, można wykorzystać na pracę na rzecz innego pracodawcy. Anulowanie urlopu bezpłatnego może nastąpić tylko za obopólną zgodą pracownika oraz pracodawcy. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w kwestii urlopu bezpłatnego lub innych spraw z zakresu kadr i płac, skontaktuj się z biurem rachunkowym Wektor w Gdańsku.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)