Kadry i płace

Usługi kadrowe - kompleksowe prowadzenie kadr i płac - Gdańsk

Kadry i płace

Zapewniamy wsparcie w zakresie kadr i płac. Kompleksowa obsługa tego segmentu, stanowi wsparcie rachunkowości dla firm, a swoim zakresem obejmuje czynności dotyczące szeroko pojętej realizacji działań w ramach kadr i płac. W zależności od potrzeb Klientów biura rachunkowe wykonują w tym zakresie zróżnicowane usługi.

Proponujemy outsourcing kadrowo-płacowy w oparciu o szczegółowe ustalenia już na wstępie współpracy. Jesteśmy także otwarci na ewentualne poszerzenie zakresu obowiązków w toku aktywnej umowy. Możemy obsługiwać księgowość w formie pełnej bądź uproszczonej – osoby zainteresowane odsyłamy do zapoznania się z usługami księgowymi przez nas oferowanymi.
Oferta biura rachunkowego WEKTOR

W zakres obsługi kadrowo-płacowej firm wchodzą takie czynności jak między innymi:

  • przygotowywanie baz danych pracowników i zarządzanie nimi,
  • opracowywanie dokumentacji osobowej związanej ze stosunkiem pracowniczym w firmie,
  • prowadzenie akt pracowniczych i ewidencji spraw związanych z przebiegiem zatrudnienia pracownika,
  • sporządzanie sprawozdań dla GUS,
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
  • wyliczanie wynagrodzeń pracowników,
  • przygotowywanie list płac,
  • wyliczanie należnego podatku i składek ZUS,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń oraz dostarczanie ich do GUS, ZUS, US
Nasze usługi wykonujemy profesjonalnie i kompleksowo, a w cenie usługi nasz Klient ma zagwarantowaną wszelką pomoc oraz konsultacje podatkowe.

Księgowość na najwyższym poziomie