Księgowość

Księgowość Gdańsk - kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych, ewidencji ryczałtu, podatkowej KPiR

USŁUGI KSIĘGOWE

Prowadzona prawidłowo w przedsiębiorstwie księgowość jest ważnym elementem rachunkowości dla firm i funkcjonowania mechanizmu całej spółki. Umożliwia ewidencjonowanie w ujęciu pieniężnym udokumentowanych zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie. W procesie tym wspierają przedsiębiorców biura rachunkowe, które udzielają pomocy świadcząc usługi księgowe w zakresie określonej formy ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

Formy księgowości

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz przychodu jaki generuje firma istnieją różne sposoby prowadzenia księgowości. Wyróżnia się dwie podstawowe formy, a mianowicie:
Oferta biura rachunkowego WEKTOR

księgowość uproszczona

Do tego wariantu zaliczane są proste sposoby obliczania podatku, które przede wszystkim informują o dochodach przedsiębiorstwa oraz o tym, jaki podatek należy zapłacić. Można wyróżnić trzy podstawowe formy księgowości uproszczonej:

Opiera się na płaceniu określonej stawki, zależnej wyłącznie od przychodów. Do zalet tej formy należy zaliczyć niższą stawkę ryczałtu niż podatku. Takie rozwiązanie jest przeznaczone dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych, które zdecydowały się na ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania i w minionym roku uzyskały przychody mniejsze niż 250 tys. EUR. Nasza firma oferuje kompleksowe prowadzenie ewidencji ryczałtu w Gdańsku, dzięki którym Klienci mogą oddelegować na zewnątrz uciążliwe obowiązki księgowe, zyskując tym samym gwarancję bezbłędnych i zgodnych z przepisami prawa wyliczeń. Współpraca z naszą firmą w ramach prowadzenia ewidencji ryczałtowej to dla Klientów oszczędność czasu, pełne bezpieczeństwo wobec urzędu skarbowego, jasny obraz sytuacji finansowo-podatkowej oraz gwarancja wzorowego ewidencjonowania. 

Opiera się na płaceniu określonej stawki, uzależnionej wyłącznie od przychodów. Do zalet tej formy należy zaliczyć niżą stawkę ryczałtu niż podatku. Takie rozwiązanie jest przeznaczone dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych, które zdecydowały się na ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania i w minionym roku uzyskały przychody mniejsze niż 150 tys. EUR.

Stanowi popularną metodę obliczania podatku, która polega na sumowaniu przychodów i kosztów w specjalnej księdze oraz płaceniu podatku od różnicy. Wiąże się to z wyższym podatkiem niż przy ryczałcie, ale nie musi być on płacony, gdy działalność nie przynosi zysków. Nasza firma oferuje kompleksowe prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów w Gdańsku. Wiemy, że samodzielne prowadzenie KPiR, przy aktualnych warunkach rynkowych, nieustannie zmieniających się przepisach i obowiązkach nakładanych przez ustawodawców, jest procesem niezwykle uciążliwym, a niekiedy uniemożliwiającym nawet prawidłowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów oferujemy profesjonalne prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w trosce o ich dobro oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

pełna księgowość

Jest najbardziej rozbudowaną formą księgowości. Stanowi sformalizowany i bardzo precyzyjny system ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, powszechnie stosowany w rachunkowości dla firm. Opiera się na podwójnym zapisie i ewidencjonowaniu wszystkich funduszy firmy, a także rejestruje operacje bezgotówkowe. Tak dokładny zapis wspiera rachunkowość dla firm i pozwala na pełną kontrolę, analizę oraz generowanie informacji dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Nasza firma zapewnia kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych w Gdańsku, dopełniając wszelkich formalności w wyznaczonym terminie, zgodnie z wymaganiami ustanowionymi w przepisach prawnych. Oferujemy szeroki zakres usług księgowych, obejmujących między innymi prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży, kontrolę należności i zobowiązań, sporządzanie sprawozdań czy monitoring płatności.

Dlaczego warto skorzystać z naszego outsourcingu?

Współpracujemy także z tłumaczami biegłymi, co pozwala na profesjonalną obsługę w różnych językach.

Księgowość na najwyższym poziomie