Limity księgowe w 2022

By Jarosław Wróblewskiin
1249

Posiadając własną firmę bardzo istotne jest, aby wszelkie czynności księgowe były wykonywane w myśl obowiązujących przepisów prawa. Jest to ważne przede wszystkim ze względu na możliwość otrzymania mandatu w przypadku niedopilnowania pewnych obowiązków. Pod uwagę należy wziąć między innymi obowiązujące limity księgowe.

Podmioty, takie jak na przykład spółki kapitałowe, księgi rachunkowe muszą prowadzić od początku swojej działalności. Oznacza to, że limity prowadzenia pełnych ksiąg dotyczą tylko wybranych podmiotów, a są to przede wszystkim:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • oraz spółki partnerskie.

Limit prowadzenia pełnych ksiąg

Jak wynika z obowiązujących przepisów, limit przychodów netto za poprzedni rok obrotowy wynosi 2.000.000 euro. Jest on przeliczany na podstawie kursu z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku obrotowego. Oznacza to, że przy obliczaniu limitu księgowego na rok 2022 pod uwagę należy wziąć przychody za rok 2021 przeliczone na złotówki po kursie z dnia 1 października 2021 roku. W momencie, gdy firma osiągnie przychody na poziomie 2.000.000 euro, jest zobligowana do prowadzenia pełnych ksiąg.

Limit opodatkowania w formie ryczałtu

Istotny jest również limit dla firm rozliczających się ryczałtem. W myśl obowiązujących przepisów, podatnicy, których przychody za 2021 nie przekroczyły w skali roku 250.000 euro, mogą w 2022 roku rozliczać podatek w okresach kwartalnych. W tym przypadku również przeliczenia dokonuje się na podstawie kursu z dnia 1 października 2021.

Obowiązujące limity mogą w niektórych przypadkach stworzyć dość nietypową sytuację. Okazuje się bowiem, że jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w roku 2021 była na ryczałcie i w roku 2021 przekroczyła przychody 2.000.000 euro, to nie dość, że w roku 2022 musi przejść na prowadzenie pełnych ksiąg, to jeszcze konieczne jest wybranie opodatkowania skalą albo podatkiem liniowym. W tym przypadku przedsiębiorca nie może pozostać na ryczałcie, ponieważ w tym przypadku byłoby to niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)