Zmiany w Kodeksie pracy 2019

By Jarosław Wróblewskiin
1428

Zmiany w Kodeksie pracy są nieuniknione. Nowe przepisy prawa pracy dotyczą tematyki m.in. wynagrodzenia pracowników, dyskryminacji czy wydawania świadectwa pracy. Sprawdzamy i wyjaśniamy, jakie przepisy ulegną zmianie w Kodeksie pracy 2019.

Zmiany w rozliczaniu PIT

Od 1 sierpnia osoby, które jeszcze nie ukończyły 26. roku życia, zwolnione są z rozliczania podatku dochodowego. Nowe przepisy dotyczące zerowego PIT mają na celu ułatwienie budowania doświadczenia zawodowego młodym pracownikom i zachęcenie ich do podejmowania legalnej pracy. Od 1 stycznia 2020 roku ulga będzie uwzględniana przy obliczaniu zaliczek na podatek – bez wymogu składania specjalnych oświadczeń.

Kształcenie zawodowe

Ważnym krokiem w stronę młodych pracowników jest także nowelizacja dotycząca wzrostu wynagrodzenia dla osób między 15 a 18 rokiem życia, które uczą się zawodu. Stawka obliczana w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia wyniesie nie mniej niż 5 proc. w pierwszym roku nauki.

Zmiany związane ze świadectwem pracy – doradcy podatkowiGdańska wyjaśniają

Do Kodeksu pracy zostaną również wprowadzone zmiany dotyczące wydawania świadectwa pracy, do którego zobowiązany jest każdy pracodawca w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy lub jego rozwiązania. Termin wydania świadectwa pracy ulegnie wydłużeniu z 7 do 14 dni. W przypadku, kiedy pracownik nie otrzyma w umówionym czasie świadectwa pracy, będzie mógł wystąpić do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania dokumentu. Pracodawca, który w terminie nie wywiąże się z obowiązku, może zostać ukarany grzywną w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Docenianie lojalnych pracowników

Wprowadzone zostaną przepisy, które korzystnie wpłyną na sytuację wieloletnich pracowników. Wypłacany dodatek za wysługę lat nie będzie niższy od stawki wynagrodzenia zasadniczego osób o niewielkim doświadczeniu rozpoczynających pracę.

Równe traktowanie pracowników

Od 7 września 2019 roku wejdą w życie również zmiany dotyczące tematyki dyskryminacji i mobbingu. Każdy pracownik ma prawo do równego traktowania. Nieuzasadnione, gorsze traktowanie podwładnego ze względu na jego wiek, płeć czy wymiar czasu pracy będzie mogło być uznane za dyskryminację, a osoby, które doznały mobbingu, będą mogły dochodzić od pracodawcy odszkodowania – nawet gdy nie rozwiązały umowy o pracę.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)