Największe zmiany w płacach i podatkach na 2020 rok

By Jarosław Wróblewskiin
1854

1 stycznia 2020, jak każdy pierwszy dzień nowego roku, niesie za sobą zmiany związane z wejściem w życie nowych ustaw lub ich nowelizacji. Rząd wprowadził udogodnienia dla podatników, podwyżki, a także zaostrzenia mające na celu tępienie nieuczciwych praktyk. Wśród wielu prawnych nowości znalazło się kilka najważniejszych, które bezpośrednio dotyczą większości Polaków. O czym warto wiedzieć, by nie usłyszeć “ignorantia iuris nocet”?

Wzrost wynagrodzenia minimalnego

Jedną z najbardziej znaczących zmian jest podniesienie kwoty wynagrodzenia minimalnego. W świetle nowo obowiązującego prawa suma ta wynosi 2600 zł brutto, czyli o 350 zł więcej niż wcześniej. Z dniem 1 stycznia 2020 w życie wszedł także przepis regulujący kwestie związane z dodatkiem stażowym, który teraz nie będzie już wliczany do minimalnej płacy – dotyczy to głównie pracodawców i pracowników sektora publicznego zobowiązanego prawnie do wypłacania dodatku stażowego.

Zmiany w terminach składania zeznań podatkowych

W tym roku wprowadzony został nowy termin złożenia zeznań podatkowych PIT. Obecnie dokument można złożyć między 15 lutego a 30 kwietnia. Na złożenie PIT-28 masz jednak czas jedynie do 2 marca. Każda deklaracja, która wpłynie do urzędu skarbowego przed dniem 15 lutego, potraktowana zostanie tak, jakby właśnie tego dnia została złożona przez podatnika. Urząd zwraca nadpłatę w ciągu 45 dni od wpłynięcia zeznania podatkowego, jednak nie wcześniej niż 45 dni od 15 lutego 2020.

Biała lista – broń przeciwko nieuczciwym podmiotom

Choć białą listę wprowadzono już we wrześniu ubiegłego roku, to od 1 stycznia 2020 grożą sankcje za wykonanie przelewu sumy większej niż 15 000 zł na konto, którego numer nie został na niej zarejestrowany. Biała lista to rejestr czynnych podatników VAT i powstała po to, by wyeliminować nieuczciwe praktyki związane z uchylaniem się od płacenia podatków lub z ich wyłudzaniem. Warto zatem przed sfinalizowaniem drogiej transakcji sprawdzić, czy kontrahent jest rzetelnym, uczciwym podmiotem, ponieważ to nadawcy przelewu grożą sankcje opisane w ustawie.

Pozostałe zmiany, jakie weszły w życie 1 stycznia 2020

1 stycznia 2020 roku weszło w życie wiele innych przepisów, które bezpośrednio dotyczą obywateli państwa polskiego. To między innymi niższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, która obecnie wynosi 17%. Rozliczanie z urzędem skarbowym ułatwią tak zwane mikrorachunki, o których przeczytasz w osobnym artykule na naszym blogu. Rząd wprowadził również 10-procentową podwyżkę akcyzy na alkohol i papierosy. Masz jakieś wątpliwości, a może chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, co nowe przepisy zmieniają w Twoim życiu? Skontaktuj się z doradcą prawno-podatkowym w naszym biurze rachunkowymGdańsku.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)