Tryby rozwiązania umowy o pracę – co, gdzie i kiedy?

By Jarosław Wróblewskiin
1832

Większość z nas pracuje. Rzadko kiedy jednak zdarza się, że całą swoją karierę zawodową rozwijamy w jednej firmie. Przychodzi taki czas, że decydujemy się na rozwiązanie umowy. Czasami propozycja wychodzi od pracodawcy. Stosunek pracy może też stracić ważność, ponieważ upłynął okres, na który został zawarty. Kiedy i w jakich okolicznościach mają zastosowanie poszczególne przypadki? Specjaliści od doradztwa prawnegoGdańska wyjaśniają okoliczności rozwiązania umowy o pracę w różnych trybach.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Jest to najmniej oficjalna droga rozwiązania umowy o pracę. Polega, najprościej mówiąc, na ustaleniu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, że w danym dniu wiążący ich stosunek pracy straci ważność. Tryb ten jest bardzo wygodny i korzystny dla obu podmiotów, ponieważ można go zastosować z dnia na dzień bez konieczności respektowania okresu wypowiedzenia. Nawet tutaj jednak trzeba pamiętać o tym, że wszystkie ustalenia powinny zostać zawarte na piśmie.

Kiedy to pracodawca wypowiada nam umowę

Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek przełożonego może wynikać z winy zatrudnionego. Mówimy wówczas o trzech przypadkach: kiedy ciężko naruszymy swoje pracownicze obowiązki lub gdy w czasie trwania stosunku pracy popełnimy przestępstwo, które zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Jest też trzecia możliwość – gdy stracimy uprawnienia potrzebne do wykonywania powierzonych nam zadań. W wymienionych przypadkach pracodawca rozwiązuje umowę w ciągu miesiąca od zaistnienia wspomnianych okoliczności, ale swoją decyzję musi skonsultować z zakładową organizacją związkową. Możemy też zostać zwolnieni np. z powodu długotrwałej choroby.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika

Stosunek pracy może zostać rozwiązany także z winy pracodawcy. Ma to miejsce w dwóch przypadkach – kiedy pracownik uzyska od lekarza orzeczenie o tym, że wykonywana przez niego praca ma szkodliwy wpływ na zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go na inne stanowisko w odpowiednim wskazanym w dokumencie od lekarza terminie. Drugim z takich przypadków, najbardziej chyba nieprzyjemnym jest ciężkie naruszenie obowiązków przełożonego wobec zatrudnionej u niego osoby. Takie rozwiązanie powinno nastąpić w ciągu 30 dni od tego, gdy dowiemy się o naruszeniu naszych praw przez firmę. Jeśli pracodawca dodatkowo zwleka z wypłatą zaległego wynagrodzenia, konieczna może okazać się windykacja należnościprzedsiębiorstwie. Wówczas sprawy najczęściej kończą się w sądzie pracy.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)