By Jarosław Wróblewskiin

Należyta staranność przedsiębiorcy

Każdemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych produktów lub usług – oczywiście nie w każdej sytuacji. Niestety wciąż nie brakuje osób, które (świadomie lub nie) działają na szkodę Skarbu Państwa. W przypadku wykrycia nieprawidłowości…