Kiedy można dokonać potrącenia z wynagrodzenia za pracę?

By Jarosław Wróblewskiin
1608

Kodeks pracy chroni pracownika, zapewniając mu m.in. prawo do godziwego wynagrodzenia. Nakłada także na osobę zatrudnioną obowiązki, których niedopełnienie może wiązać się z utratą części miesięcznej pensji. Sprawdź, kiedy pracodawca ma prawo dokonać potrącenia z wynagrodzenia za pracę za zgodą lub bez zgody pracownika.

Potrącenie z wynagrodzenia bez zgody pracownika

Ustawa o kodeksie pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U.2019 poz. 1040) precyzyjnie przedstawia sytuacje, w których pracodawca ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika: gdy osoba zatrudniona ma zasądzone alimenty lub posiada inne zobowiązania z tytułów m.in. kredytów bankowych, pożyczek lub podatków. Pracodawca może potrącić także część wynagrodzenia, jeśli pracownik pobiera zaliczki pieniężne. Ma prawo również nałożyć na osobę zatrudnioną karę finansową m.in. za nieprzestrzeganie przepisów BHP, opuszczenie miejsca pracy bez zgody pracodawcy czy spożywanie alkoholu w trakcie pracy. Pracodawca może dokonać potrącenia z wynagrodzenia za pracę co miesiąc (np. w przypadku zasądzonych alimentów) lub jednorazowo (np. gdy pracownik nie zastosował się do przepisów bezpieczeństwa).

Potrącenie obligatoryjne a więcej niż jedno zobowiązanie

Co jednak w sytuacji, gdy pracownik ma więcej niż jednego wierzyciela? Prawo mówi jasno, że wówczas jako pierwsze muszą zostać uregulowane świadczenie alimentacyjne (jeśli takie istnieją). Obowiązek alimentacyjny jest ściśle powiązany z wysokością wynagrodzenia. Ile można potrącić z wynagrodzenia w przypadku zasądzonych alimentów? Nie więcej niż 3/5 miesięcznej wypłaty. A co z pozostałymi zobowiązaniami? Zgodnie z kodeksem pracy potrącenia z wynagrodzenia za inne zobowiązania nie mogą być wyższe niż połowa miesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Kiedy pracownik może udzielić zgody na potrącenie wynagrodzenia?

Kodeks pracy przewiduje też sytuacje, w których pracodawca może dokonać potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika. Potrącenia fakultatywne to m.in. kredyty bankowe, pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych czy składki związkowe. Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia musi być złożona na piśmie.

Potrącenie z wynagrodzenia za pracę a składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

Potrącenia z wynagrodzenia nie oznaczają, że pracodawca przestanie przelewać środki na przyszłą emeryturę pracownika lub składki na Narodowy Fundusz Zdrowia. Zanim dojdzie do potrącenia wynagrodzenia za zgodą lub bez zgody pracownika, pracodawca musi odliczyć od pensji składkę na ubezpieczenia społeczne, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę zdrowotną.

Co to jest kwota wolna od potrąceń?

Prawo chroni pracownika, aby nie dopuścić do sytuacji, w której osoba zadłużona zostanie bez środków do życia. W kodeksie pracy możemy znaleźć zapis o kwocie wolnej od potrąceń. Na jej wysokość wpływa kilka czynników. Jednym z nich jest wysokość płacy minimalnej, która co roku jest negocjowana w ramach Rady Dialogu Społecznego. Kwota wolna od potrąceń wynosi od 75 do 100% najniższego wynagrodzenia krajowego. Wyjątkiem jest m.in. świadczenie alimentacyjne, które jest traktowane w sposób priorytetowy.

Pracownik, który posiada liczne zobowiązania finansowe wobec wierzycieli, bez odpowiednich instrumentów wspierających i nadzorujących mógłby stracić możliwość wykonywania pracy zarobkowej i wpaść w spiralę zadłużenia. Kwota wolna od potrąceń stanowi zabezpieczenie dla osoby zatrudnionej, dzięki któremu ma szansę na samodzielne utrzymanie i regularne spłacanie zobowiązań.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)