Wirtualne kasy fiskalne

By Jarosław Wróblewskiin
1655

Coraz więcej firm wykorzystuje nowe technologie w biznesie. 1 czerwca 2020 roku weszło w życie nowe rozporządzenie o wirtualnych kasach fiskalnych, które ma ułatwić przedsiębiorcom obowiązek rejestrowania sprzedaży. Jakie branże mogą skorzystać z tego rozwiązania? Sprawdź!

Wirtualna kasa fiskalna – co mówi o niej rozporządzenie Ministra Finansów?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania weszło w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku. Dokument zawiera wymagania techniczne dla wirtualnych kas fiskalnych, a także sposób ich używania.

Wirtualne kasy fiskalne online obsługiwane za pomocą telefonu lub tabletu są nie tylko ułatwieniem dla przedsiębiorców. Celem ich wprowadzenia było także ograniczenie szarej strefy. Prowadzenie działalności gospodarczej z pominięciem prawa wiąże się z mniejszymi wpływami do budżetu, a to z kolei z mniejszymi inwestycjami. Ewidencja sprzedaży prowadzona jest w czasie rzeczywistym – dzięki temu fiskus ma wgląd w przeprowadzane transakcje. Kasa wirtualna jest więc także elementem kontrolnym, który ma zmobilizować przedsiębiorców do odprowadzania podatków za wszystkie transakcje.

Kto może korzystać z kas wirtualnych?

Jak możemy przeczytać w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, z wirtualnych kas fiskalnych mogą skorzystać podmioty świadczące usługi transportowe i przewozowe (transport drogowy, morski, kolejowy, lotniczy czy wodny), hotelarskie i gastronomiczne, a także prowadzące sprzedaż węgla, brykietu oraz podobnych paliw stałych. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy z wymienionych branż będą mogli skorzystać z kas wirtualnych. To rozwiązanie jest dostępne dla tych firm, których sprzedaż nie przekracza 10 milionów euro rocznie. Kasy wirtualne nie są obowiązkowe dla żadnej branży. Trzeba jednak pamiętać, że przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się skorzystać z tego rozwiązania, są zobowiązani do wystawienia także tradycyjnego paragonu fiskalnego w formie papierowej oraz rzetelnego przygotowywania raportów fiskalnych.

Choć obecnie wirtualne kasy fiskalne dostępne są wyłącznie dla niektórych przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów zapowiada, że katalog branż mogących skorzystać z tego rozwiązania będzie systematycznie poszerzany.

Wymogi techniczne dla kas wirtualnych

Wymogi techniczne dla wirtualnych kas fiskalnych zostały szczegółowo określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 roku. Z dokumentu możemy dowiedzieć się m.in., że wirtualna kasa fiskalna musi posiadać potwierdzenie wydawane przez Główny Urząd Miar, które stanowi poświadczenie, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania techniczne wymienione w ustawie. Potwierdzenie wydawane jest na okres nie dłuższy niż 5 lat. Po tym czasie może zostać ponownie wydane.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)